10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
     Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования AEG-ELECTROLUX ENN2913COW
Поиск торговой марки
Расширенный поиск

инструкция по эксплуатации AEG-ELECTROLUX ENN2913COW

Diplodocs поможет скачать инструкцию AEG-ELECTROLUX ENN2913COW .

AEG-ELECTROLUX ENN2913COW: Загрузить инструкцию полностью (6154 Ko)


Данное изделие, хотя и относится к торговой марке AEG-ELECTROLUX, могло быть произведено ACEC, AEG, ALFATEC, ARCTIS, ARTHUR MARTIN, ASPES, ATLAS, BENDIX, BERNARD LOISIRS, BORETTI, BUDERUS, CASTOR, CORBERO, CROWN, DITO, DOMOLINE, EDESA, ELECTROLUX, ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS, ELEKTRA, ELEKTRO HELIOS, EUREKA, EUROMAC, EXCELSIOR, FLYMO, FRESHWATER, FRIGIDAIRE, GIBSON, HUSQVARNA, IBELSA, JONSERED, JUNO, KELVINATOR, KING, LAWNCHIEF, LEHEL, LISTO, LUX, LUXECO, MARIJNEN, MCCULLOCH, MENALUX, MOFFAT, NAOMIS, NESTOR MARTIN, NEW POL, NORDTON, NORLETT, ONYX, PARTNER, PHILCO, POULAN PRO, PROGRESS, PROLINE, PROMETHEUS, RALLY, REX, ROSENLEW, SAMUS, SENKING, SIMPSON, SOG-SOGELUX, TAPPAN, THERMA, TORNADO, TRICITY BENDIX, VESTEL, VOLTA, VORTICE, VOSS, WESTINGHOUSE, WYSS, YARD PRO, ZANKER, ZANUSSI, ZOPPAS после слияния, приобретения или смены названия.


Фрагмент инструкции: руководство пользователя AEG-ELECTROLUX ENN2913COW

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

ENN2913COW .................................................. HR ZAMRZIVAC HLADNJAK RU UK ............................................... UPUTE ZA UPORABU 2 25 52 2 www.electrolux.com SADRZAJ INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 UPRAVLJACKA PLOCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 CISENJE I ODRZAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 RJESAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ZVUKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 TEHNICKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 BRIGA ZA OKOLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 MISLIMO NA VAS Hvala vam sto ste kupili Electrolux ureaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljea profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, mozete biti sigurni znajui da ete svaki put dobiti izvrsne rezultate. Dobrodosli u Electrolux. Posjetite nasu internetsku stranicu za: Dobivanje savjeta o koristenju, prospekata, rjesavanju problema, servisnim informacija: www.electrolux.com Registriranje vaseg proizvoda za bolji servis: www.electrolux.com/productregistration Kupovinu dodatne opreme, potrosnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vas ureaj: www.electrolux.com/shop BRIGA O KUPCIMA I SERVIS Preporucujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Kada se obraate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedei podaci. Informacije mozete pronai na nazivnoj plocici. Model, PNC, serijski broj. Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije. Ope informacije i savjeti Informacije o zastiti okolisa Zadrzava se pravo na izmjene. HRVATSKI 3 INFORMACIJE O SIGURNOSTI U interesu vase sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve upora be ureaja, procitajte pozorno upute sadrzane u ovom prirucniku, ukljucujui savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greske i nezgo de, vazno je osigurati da su sve osobe koje kori ste ureaj dobro upoznate s njegovim nacinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate ureaj u slucaju njegovog prenosenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj ureaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o nacinu uporabe ureaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridrzavajte se mjera opreznosti iz ovih korisnickih uputa jer pro izvoac nije odgovoran za stete nastale zbog propusta. · Ne koristite mehanicka pomagala niti bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja. · Ne koristite elektricne ureaje (npr. aparate za pravljenje sladoleda) u ureajima za hlaenje, osim ako ih je proizvoac odobrio za tu namjenu. · Pazite da ne ostetite sustav hlaenja. · Sustav hlaenja ureaja sadrzi izobutan (R600a), prirodni plin s visokim stupnjem ekoloske kompatibilnosti, koji je usprkos tomu zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja ureaja pripa zite da se ne osteti nijedna komponenta su stava hlaenja. Ako se sustav hlaenja osteti: ­ izbjegavajte otvoreni plamen i izvore za paljenja ­ dobro prozracite prostoriju u kojoj se ureaj nalazi · Opasan je bilo kakav pokusaj izmjene speci fikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo oste enje kabela moze prouzrociti kratki spoj, po zar i/ili strujni udar. UPOZORENJE Sve elektricne komponente (elektricni kabel, utikac, kompresor) mora zamijeniti ovlasteni serviser ili kvalifici rani servisni tehnicar kako bi se izbjegla opasnost. Kabel napajanja ne smije se produzivati. Provjerite je li straznji dio ureaja prignjecio ili ostetio utikac. Prignjecen ili osteen utikac moze se pregrijati i prouz rociti pozar. 3. Provjerite imate li pristup do elektricnog utikaca ureaja. 4. Ne povlacite kabel napajanja. 5. Ako uticnica nije dobro pricvrsena, ne umeite utikac. Postoji opasnost od strujnog udara ili pozara. 6. Ne smijete upotrebljavati ureaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako je predvien). · Ovaj je ureaj vrlo tezak. Pazljivo ga pomicite. · Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka zamrzivaca ako su vam ruke vlazne/mokre jer to moze uzrokovati ogrebotine ili smrzotine. 1. 2. SIGURNOST DJECE I SLABIJIH OSOBA · Ovaj ureaj nije pogodan za uporabu od stra ne osoba (ukljucujui djecu) smanjenih fi zickih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, od nosno bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu ureaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s ureajem. · Drzite svu ambalazu izvan dohvata djece. Po stoji opasnost od gusenja. · Prilikom zbrinjavanja ureaja, izvucite utikac iz uticnice, odsijecite prikljucni kabel (sto blize ureaju) i demontirajte vrata kako biste sprijecili da djeca za vrijeme igre zadobiju elektricni udar ili da se zatvore u ureaju. · Ako e ovaj ureaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji ureaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog ureaja. To e sprijeciti da ureaj postane smrtonosna klopka za djecu. OPA SIGURNOST UPOZORENJE Ventilacijski otvori na kuistu ureaja ili ugrad nom elementu ne smiju biti blokirani. · Ureaj je namijenjen cuvanju namirnica i/ili pi a u kuanstvu kao sto je opisano u ovoj knjizici s uputama. 4 www.electrolux.com · Izbjegavajte produljeno izlaganje ureaja iz ravnom suncevom svjetlu. · Zaruljice (ako su predviene) koje se nalaze u ovom ureaju posebno su namijenjene upora bi samo s kuanskim aparatima. Nisu priklad ne za osvjetljenje stambenih prostorija. SVAKODNEVNA UPORABA · Nemojte stavljati vrue posude na plasticne dijelove ureaja. · Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekui ne u ureaju, jer bi mogli eksplodirati. · Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na straznjoj stjenci. (Ako je ureaj Frost Free) · Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzava ti nakon sto ste je otopili. · Drzite prethodno pakiranu zaleenu hranu u skladu s uputama proizvoaca zaleene hra ne. · Strogo se pridrzavajte preporuka proizvoaca sto se tice cuvanja hrane. Konzultirajte odgo varajue upute. · Nemojte stavljati gazirana i pjenusava pia u odjeljak zamrzivaca jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrzi, sto bi moglo dovesti do eksplozije i osteenja ureaja. · Ledene lizalice mogu prouzrociti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz ureaja. · Preporucujemo vam da pricekate najmanje cetiri sata prije spajanja ureaja kako biste omoguili povrat ulja u kompresor. · Zrak se mora slobodno kretati oko ureaja, u suprotnome se ureaj pregrijava. Slijedite upute vezane uz postavljanje kako biste po stigli dostatan stupanj ventilacije. · Kad god je to mogue, straznji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, konde nzator) i sprijecili mogunost opeklina. · Ureaj se ne smije postavljati pored radijatora ili stednjaka. · Uvjerite se da je nakon postavljanja ureaja elektricni utikac dostupan. · Prikljucite samo na dobavu pitke vode (ako je predvien prikljucak na vodu) SERVISIRANJE · Sve elektricarske radove potrebne za servisi ranje ovog ureaja mora izvrsiti kvalificirani elektricar ili kompetentna osoba. · Ovaj proizvod mora servisirati ovlasteni Ser vis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. ZASTITA OKOLISA Ureaj ne sadrzi plinove koji bi mogli ostetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji sluzi za izolaciju. Ureaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrzi zapaljive plinove: ureaj mora biti zbrinut u skladu s vazeim propisima koje mozete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne ostetite rashladnu jedinicu, narocito straznji dio pored izmjenjivaca topline. Materijali koristeni na ovom ureaju koji su oznaceni mogu se reciklirati. simbolom ODRZAVANJE I CISENJE · Prije odrzavanja, iskljucite ureaj i izvadite elektricni utikac iz uticnice mreznog napajanja. · Nemojte cistiti ureaj metalnim predmetima. · Nemojte koristiti ostre predmete za uklanjanje inja s ureaja. Koristite plasticni strugac. · Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima li otopljene vode. Ako je potrebno, ocistite ispust. Ako je ispust zacepljen, voda e se skupljati na dnu ureaja. POSTAVLJANJE Izvedite elektricno spajanje pozorno slijedei upute u odgovarajuim odlomcima. · Izvadite ureaj iz ambalaze i provjerite je li osteen. Nemojte spajati ureaj ukoliko je osteen. Odmah javite eventualne stete trgo vini u kojoj ste ga kupili. U tom slucaju nemojte baciti ambalazu. HRVATSKI 5 UPRAVLJACKA PLOCA °C MODE 1 2 3 4 5 5 Funkcijska tipka 6 1 Prekidac UKLJ./ISKLJ. 3 Tipka za pokazivanje temperature hladnjaka-zamrzivaca 4 Zaslon Zaslon 2 Regulator temperature zamrzivaca 6 Regulator temperature hladnjaka Prekidac za ponovno postavljanje alarma 1 1 Pokazivac odjeljka hladnjaka 2 3 4 5 6 7 Pokazivac alarma otvorenih vrata 2 Pokazivac odjeljka zamrzivaca Pokazivac alarma otvorenih vrata 3 Pozitivni ili negativni pokazivac temperature 4 Pokazivac temperature 5 Action Freeze funkcija 6 Shopping funkcija 7 Minidac funkcija Pritisnite funkcijsku tipku i zvucni signal e utih nuti (pogledajte i "Alarm prekomjerne temperatu re"). Postavite zeljenu temperaturu (pogledajte "Namjestanje temperature"). ISKLJUCIVANJE Ureaj se iskljucuje pritiskom prekidaca ON/OFF duze od 1 sekunde. Nakon toga, prikazat e se odbrojavanje tempe rature od -3 -2 -1. Kad je ureaj iskljucen, gasi se i zaslon. UKLJUCIVANJE Ako zaslon nije osvijetljen nakon prikljucivanja utikaca u elektricnu uticnicu, pritisnite prekidac UKLJ./ISKLJ. Cim ukljucite ureaj, na upravljackoj ploci e se pojaviti slijedei signali: · pozitivni ili negativni pokazivac temperature e biti pozitivan, oznacavajui da je temperatura pozitivna · temperatura trepe, pozadina zaslona je crve na i cuje se zvucni signal. POKAZIVANJE TEMPERATURE Kod svakog pritiska na tipku za pokazivanje temperature hladnjaka-zamrzivaca, zaslon re dom oznacava: 1. ­ Pokazivac odjeljka hladnjaka je upaljen. ­ Zaslon pokazuje temperaturu hladnjaka. 2. ­ Pokazivac odjeljka zamrzivaca je upaljen. 1) ­ Zaslon pokazuje temperaturu zamrziva ca. 1) U uobicajenim uvjetima. 6 www.electrolux.com U svakom slucaju, zaslon se nakon 10 sekundi vraa na uobicajeni prikaz. IZBORNIK FUNKCIJA Kod svakog pritiska na funkcijsku tipku aktiviraju se slijedee funkcije, u smjeru kazaljke na satu: · Action Freeze funkcija · Shopping funkcija · bez simbola: uobicajeni rad. Mozete postaviti samo po jednu funkciju ON odjednom. Za iskljucivanje funkcija funkcijsku tipku pritisnite vise puta, sve dok se vise ne prikazuje niti jedna ikona. Funkciju Shopping se aktivira pritiskom na funkcijsku tipku (ako je potrebno - vise puta) dok . se ne pojavi odgovarajua ikona Funkcija Shopping se iskljucuje automatski nakon otprilike 6 sati. Za trajanja funkcije Shopping automatski se akti vira i ventilator u odjeljku hladnjaka. Funkciju mozete deaktivirati u svakom trenutku pritiskom na funkcijsku tipku (pogledajte "Izbornik funkcija"). ACTION FREEZE FUNKCIJA Za zamrzavanje svjeze hrane, morate aktivirati funkciju Action Freeze. Pritisnite funkcijsku tipku (ako je potrebno - vise puta), dok se ne pojavi odgovarajua ikona. Funkcija se automatski zaustavlja nakon 52 sata. Funkciju mozete deaktivirati u bilo kom trenutku pritiskom na funkcijsku tipku (pogledajte "Izbornik funkcija"). NAMJESTANJE TEMPERATURE Temeraturu u ureaju kontrolira regulator tempe rature, koji se nalazi na vrhu ureaja. Temperaturu odjeljka hladnjaka mozete namjestiti okretanjem regulatora za temperaturu hladnjaka, izmeu vise-manje +2°C i +8°C. Temperaturu odjeljka zamrzivaca mozete namjestiti okretanjem regulatora za temperaturu zamrzivaca, izmeu vise-manje -15°C i -24°C. Za pravilno ocuvanje namirnica trebate postaviti sljedee temperature: +5°C u hladnjaku -18°C u zamrzivacu. Za v ...


Предварительный просмотр первых 3 страниц инструкции

У вас отключен JavaScript или устаревшая версия Adobe Flash Player
Обновить Flash player
  Know our Partners   Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.