Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя LOGITECH ANYWHERE-MOUSE-MX

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

Viac informácií je dostupných na našej webovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese www. lexmark. com/multifunctionprinters. FIGYELEM! A padlóra állított készülékek stabil elhelyezése érdekében támasztékra van szükség. További információkat a Lexmark webhelyén olvashat a www. lexmark. com/multifunctionprinters címen. DİKKAT: Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Daha fazla bilgiyi, Lexmark Web sitemizde, www. lexmark. com/multifunctionprinters adresinde bulabilirsiniz. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé åðéäáðÝäéåò äéáìïñöþóåéò áðáéôïýí åðéðëÝïí åðßðëùóç ãéá óôáèåñüôçôá. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò èá âñåßôå óôçí ôïðïèåóßá ôçò Lexmark óôï Web óôç äéåýèõíóç www. lexmark. com/multifunctionprinters. ᇣᖗ˖ጁഄ‑าᡅ∖᳝┈ࡴ᪂໛ҹֱܲࣷᅮᗻDŽ ৃҢ Lexmark Ո Web ঝ⚍˖ www. lexmark. com/multifunctionprinters Ϟቻপ᳈໮ֵᙃDŽ Информация об устойчивости 2 Информация об устойчивости 3 Русский Редакция: август 2006 г. Положения, изложенные в следующем разделе, не применяются в тех странах, где они не соответствуют местному законодательству. КОРПОРАЦИЯ LOGITECH INTERNATIONAL ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДРУГИХ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.