Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя ARTHUR MARTIN ARN23500

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

Kako bi se omogucilo otvaranje vrata na lijevu stranu potrebno je izvesti sli jedece operacije prije nego li se ureaj instalira. Reverzibilita dveí Zaízení je dodáváno s otvíráním dveí doprava. Pro obrácené otvírání provete ped instalací následující kroky: 1. Odsroubujte horní otocný cep a odeberte rozprku. Vyjmte dvee. Odsroubujte dolní otoný ep, sejmte víko epu a namontujte je na opanou stranu. Vlozte dvee zpt a namontujte horní otoný ep a rozprku na opanou stranu. Omkeren van de deur Het apparaat wordt geleverd met een naar rechts openende deur. Ga als volgt te werk om de openingsrichting van de deur om te keren alvorens het apparaat te installeren. Schroef de bovenste pen los en verwijder de afstandshouder. Verwijder de deur. Schroef de onderste pen los, verwijder de afdekking van het scharnier en monteer ze weer aan de andere kant. Plaats de deur weer en draai de bovenste pen en de afstandhouder aan de andere kant weer vast. Ukse pööratavus Varustus on saadaval paremale avaneva uksega. Jargige alltoodud juhiseid enne ukse paigaldamist, kui tahate, et see avaneks vasakule. Keerake lahti ulemine hing ning eemaldage eraldaja. Eemaldage uks. Keerake lahti alumine tihvt, eemaldage hinge kate ja paigaldage need vastaspoolele. Paigaldage uks tagasi ja keerake kinni ülemine tihvt ja seib vastaspoolel. HR 1. Odviti gornji klin i skinuti odstojnik Skinuti vrata. Odviti donji klin, skinuti poklopac sarke i montirati ih na suprotnoj strani. Ponovo postaviti vrata i gornji klin te odstojnik na suprotnoj strani. CZ Vending af døren Apparatet leveres med en dør, der åbnes mod højre. Hvis man ønsker, at døren skal åbne i modsat retning, skal følgende handlinger udføres før monteringen. DK 1. Drej den øverste dorn af og fjern afstandsstykket. Fjern døren...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.